Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 23 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Türklerin Tarihi; Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına
Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün... Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayalî bir tarih ve kahramanlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var... İLBER ORTAYLI Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu'nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor. Akabinde Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve ora
26.25 TL. 35 TL.
 %  25
Türklerin Tarihi 2; Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine
Türkler tarihin her safhasında görünen, tarihi inşa eden kavimlerden biridir. Bugünkü medeni dünyada hiçbir eski dünya kavmi ve ülke yoktur ki Türkler olmadan tarihini yazabilsin. Mutlaka, Türkleri ve Türk tarihini bilmek zorundadır ki kendi tarihini anlayabilsin. İLBER ORTAYLI Türklerin Tarihi kitabında Marmara'da küçük bir beylik olarak doğan, gelişen ve kuruluşunun üzerinden 150 yıl geçmeden Balkanlar'da ve Ege'de hâkimiyet tesis eden, Akdeniz dünyasının son muhteşem imparatorluğu olan Türk İmparatorlu
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Türklük Sözleşmesi; Oluşumu, İşleyişi ve Krizi
Gündelik davranışlarımızı, eyleme tarzımızı, toplumsallaşırken sergilediğimiz performansları, konuşma ve hatta susma biçimimizi belirleyen etkenlerin çoğu zaman farkında bile değiliz. Ne var ki, bunlar yalnızca gündelik hayatımızı değil, aynı zamanda tarihin uzun hafızasındaki siyasal konumlarımızı ve tercihlerimizi de etkiliyor. İşte, çoğu zaman bilinçdışı düzeyde yaşanan bu körlüğün siyasal anlamları üzerine düşünüyor Türklük Sözleşmesi. Barış Ünlü, Türkiye'nin yazılı olmayan esas anayasasını, yani Türkl
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Köklerini Arayan İnanç ALEVİLİK; Kökeni, Gizli Sırları,Tarihi, Felsefesi, Temelleri ve Pirleri
Erenlerin şöhreti ateş gibidir. Ateşle pamuk bir arada durmaz; ama Şeyhin gücü olunca ateş pamuğu yakamaz. Nitekim ateşle pamuğun arasındaki kar, ateşin pamuğu yakmasına engel olur. ... Çerağımız rûşen ola. Münkirler perîşan ola. Mü'minler şâd ola. Cümle dervîşânın gönlünde Hakk'ın hidâyet nûru uyanmış ola. Nûr âyân ola. Sır beyân ola. Karanlıklar gitmiş, aydınlıklar gelmiş ola. Allah cümlemizi zât-ı nûrundan, Muhammed ve Ali'nin cemâlinden, katârından ayırmaya. Nûr-ı Nebî, kerem-i Ali, gülbang-i Muhammedî,
34.73 TL. 46.3 TL.
 %  25
Heyet Devletin Gizli Sahipleri; Mete Han'dan Bugüne Kadar Türklerin Saklı Tarihi
Bugüne kadar okuduklarınızı unutun... 16 Türk Devletini, yine 16 Türk Devletinin yıkması tesadüf müydü? Aslında yıkılan bir devlet yoktu, sadece ismi değiştiren bir HEYET vardı. Meta Han dan bugüne kadar size anlatılmayan tarih, bu kitabın sayfaları arasında gizli. Ve inanın sayfaları çevirdikçe şaşıracaksınız, bildiklerinizin sadece basit birer bilgi olduğunu göreceksiniz. Gerçekleri öğrenmek için sadece ilk sayfayı okumanız yeterli. İnanın bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız!
21 TL. 28 TL.
 %  25
Tarihimizden Yaşanmış Öyküler
Tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Biz tarihimizle övünürüz. Çünkü tarihimiz gerçekten övünülecek bir tarihtir. Bu kitapta, tarihin şanlı sayfalarından seçilmiş örnekler bulacaksınız. Tarihimizden yaşanmış öyküleri zevkle okuyacak ve gerçekten şeref dolu bir tarihe sahip olduğumuzu anlayacaksınız. Tarih ibrettir. Tarih ölçüdür. Tarih yalnızca bilgi değil, geleceğin aynasıdır. Tarihi iyi bilen, geleceğinden emin olur.
13.5 TL. 18 TL.
 %  25
Türk Tarihinde Meseleler
Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için henüz tedvin edilmemiştir demek ilk bakışta insana imkânsız gibi görünse de bu, bir gerçektir. Bunun başlıca üç sebebi vardır: Birincisi, Türk tarihinin başka milletlerle asla ölçüştürülemeyecek kadar geniş bir coğrafya sahasında geçmesi; ikincisi Türk tarihçilerinin devletten çok hanedanlara değer vermesi; üçüncüsü de Türk milletinin tarihi yapan, fakat yazmayan bir millet karakterinde olmasıdır. Bu sebeple Türk tarihin
14.25 TL. 19 TL.
 %  25
Türk'ün İnancı
Geçmişten günümüze Türklerdeki Tanrı inancı Türkler binlerce yıl Tanrı'ya inandılar, erdemli yaşadılar. Bilimin yolundan yürüdüler. Türk olmak demek, Tanrı'ya yakın olmak, insana ve doğaya sevgiyle yaklaşmak, iyi insan olmak demektir. Deneyimli siyasetçi, yazar Namık Kemal Zeybek bu kitabında eski Türklerdeki Tanrı inancını mercek altına alıyor. Türklerin en eski inançlarının Varlık Birliği'ne dayandığı, inancın temelinde bu bilincin olduğu gerçeğinden yola çıkıyor ve Türk tarihinin bilinmeyenlerini ortay
17.63 TL. 23.5 TL.
 %  25
Sır.. Türkler!; 15 Temmuz / Direniş / Diriliş / Kurtuluş!
Sır.. Türkler! Rabbimizden gelen 'bir' zamanlama ile yazıldı! Hepimize 'bir' işaret olarak! Dünyada! Artık iyice kirlenmiş bu dünyada! Hiç kimse birbirini anlamazken... Yazıldı! Zulmün bitirilip! Mazlumların kurtarılması için... Kalbin! 'Oku'masına ihtiyaç var... Akıl! Belki de! Zaptedildi! Bizi kurtaracak olanlar... Sır.. Türkler! Kalbimizin içindeler! Uyanmayı bekliyorlar... Ey yiğitler! 'Türk'ler... Rabbimizin lütfutyla! Hiçbir 'şey'den korkmazlar... 15 Temmuz'da gösterdik bunu! Kendi tarihimizden gelen
11.25 TL. 15 TL.
 %  25
Bütün Sırlarıyla Türkler; Türk Kültür Sözlüğü İlaveli
- Göktürk başbuğları Çin imparatorlarına Oğlum diye hitap ederlerdi. - Süvariler atlarına donuna (rengine) göre kümelenip sıraya dikerlerdi. - Asya hunları; sandalye, masa , dolap, perde ve tül kullanıyordu. - Tarkan unvanlı kişilere devletçe ceza verilmezdi. - Türklerin Anadolu'ya ilk uzanışı 1071 değil ,395 yıldır. - Her kabilenin bir kutsal hayvanı ve damgası olurdu. - Osmanlıda okçular yaylarıyla birlikte yatardı.
16.5 TL. 22 TL.
Karahanlılar 840-1212 yılları arasında,Doğu ve Batı Türkistan da hüküm sürmüş bir Türk devletidir.Tarihte ki yeri ve tesirleri,kültür ve medeniyet tarihine katkıları düşünüldüğünde ilk büyük müslüman Türk Devleti olarak karşımıza çıkmaktadır.Karahanlılarla birlikte bölgenin islamiyete girme süreci başlamış,bundan sonra dünya tarihinde önemli ilim merkezlerinden biri haline gelmiştir.Karahanlılar döneminde Türk ilim ve edebiyat hayatı doruktaydı.Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugati´t-Türk´ü:Edip Ahmet Yuknaki,Atabe
9.95 TL.
Türk adıyla anılan ilk türk devleti Göktürklerdir. Ölümsüz Orhun Yazıtları da Göktürkler döneminden kalmıştır. Hunlar dağıldıktan sonra bir çok devlet ortaya çıkmıştır. Göktürklerde Hunların uzantısıdır. Göktürkler ilk defa Tür adını kullandıkları için Türk adı üzerinde ayrıntılı durduk. Hunlar Göktürklerin başlangıcıdır. Göktürkleri anlayabilmek Türklerde devletin biçimlendirilişini gözleyebilmek için önce Hunları anlatmamız gerekiyordu. Hunları anlattıktan sonra Göktürkler tarihine girdik. Göktürkler döne
9.95 TL.
Türk tarihini bilmeden dünya tarihini bilmeyiz. Türklerin bilinen başlangıcı da Hunlardır. Hunlar Avrupa'ya geçince, zamanla kimlik değişimine uğrasalar da, peşinde birçok Türk kavmi Avrupa'da yer tutmuştur. Hunların birinci kaynağı, temasta oldukları Çinliler'in tarihleri ile yıllıklarıdır. Bu tarih ve yıllıkların üzerinde yerli ve yabancı araştırmacılar çalışmışlardır. Hunların iki büyük hakanı vardır. Asya Hunlarının büyük hakanı Mete ve Avrupa Hunları'nın keskin kılıcı Atilla? Her iki başbuğu, son bil
9.95 TL.
Türk tarihini başlangıcından Türkiye Cumhuriyetine bir bütün hâlinde ele aldık. Türkler hakkında en eski ve yeni bulunan kaynaklara girdik. Türk adından başlayarak çıkış yerleri yaşadığı alanlar, göçleri, yeni vatan edinişleri tek tek işlenmiştir. Türkler, küçük birliklerden büyük imparatorluklara ulaşmışlar, tekrar bölünmüşler, beyliklere inmişler, hanlıklar kurmuşlar, birer bağısız devlet olarak karşımıza çıkmışlardır. Türklerin yayılışı hiçbir millette görülmemiştir. Onun için Türk bir ırk çerçevesinde,
9.95 TL.
Türklerin mührü bulunduğu her yerde vardır. Türk tarihi kültür ülkü bağımsızlık ve var olma tarihidir. Bağımsızlık Türk Milleti'nin ve Türk Devlet anlayışının temelidir. Türk Devleti'nin tarih sahnesine çıkışı yiğitlik kahramanlık ve feragate dayanır. Türkler tarih boyunca yabancı soydan halklar üzerinde ince egemen bir tabaka teşkil etmekle beraber onları yok etme gibi insanlık dışı yollara sapmamış başka kültürlere ırklara ve dinlere saygı duymuştur. Yabancı halkların Türklüğü benimsemelerinde baskı şidde
18 TL.
 %  25
Cumhuriyet Tarihi Soyadı Hikayeleri
Türkiye'nin dört bir yanından soyadı hikâyeleri... Şaşırtıcı ve eğlenceli hikâyeleriyle değerli bir kaynak 1934 Soyadı Kanunu'yla, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, aile reislerinin belirlediği birer soyadı seçtiler. Bu soyadlarının her birinin farklı hikâyesi vardı. Kimi kökenlere, kimi görünüşe, mizaca, kimi mesleğe dayanıyordu. Kimisi de nüfus memurlarının tercihine kalmıştı. Bazı soyadlarının ardında ise çok daha karmaşık ve ilginç hikâyeler yatıyordu. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali yıllar iç
17.36 TL. 23.15 TL.
 %  25
Orhun Yazıtları  Türkçedeki İlk Çalışmalar
Türkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalışma... 1892 yılında Finlandiya Asar-ı Atika Cemiyeti miftahı na-ma'lum bir hurufatla yazılmış metinlerin bulunduğu bir atlas neşreder. Kopenhag darülfünunda filoloji muallimi olan mösyö (Tomsen) 1893 senesinde şu müşkil muammayı hal ve keyfiyeti enzar-ı cihana vaz'e der. Bu metinler, ilk neşrinden sadece 10 yıl sonra Türkçenin de anzarına vaz' edilmek üzere hazırlanmış ancak yazarı hayatını kaybedince matbaa ile tanışması mümkün olamamıştır.
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Müslüman Türk Devletleri Tarihi
Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra birbiri ardınca devletler kurdular. Müslüman Türk Devletleri olarak anılan bu devletler Asya ve Afrika'da yayıldılar ve özellikle Ortaçağ döneminde tarihimizde önemli izler bıraktılar. Daha sonra Anadolu'ya kadar ilerleyip Bizans ile savaşarak bugünkü ülke topraklarına sahip oldular. Öte yandan Haçlı yolları üzerinde bulunan bu bölgeden geçen Haçlılara karşı mücadele verdiler. Zaman zaman zor durumda bulunan Bağdat'taki Abbasi Halifelerine yardım ettiler. Müslüman T
26.25 TL. 35 TL.
Tükendi
Eserdeki konular içerisinde ele aldığımız hakikatlerin bize gösterdiği gibi; Türkler devralmış oldukları tarihi miras itibariyle Balkanlar'ın,Kafkasların, Ortadoğu ve Orta Asya'nın geleceğinde de var olabilecek ve dünyanın bu bölgelerine yön gösterebilecek tek millettir.Milyonlarca insanın özlemini duyduğu barış ve huzur ortamını sağlayabilecek zengin bir tarihsel deneyime sahip olan Türk Milleti, mirasını dünya barışı ve adaleti için kullanacaktır.Gençler bu eseri okuyarak Türk Milleti'nin lider olarak yö
24.07 TL.
Tükendi
 %  25
Otağ 1
Bir medeniyetin tarihinde neler vardır? Ve bir medeniyet kökten bir değişimle nasıl yeniden inşa olur? İslam Devleti'nin doğuşunun ardından Türk milletinin Müslüman oluşu nasıl gerçekleşmiştir? Hiç merak ettiniz mi? Efendimiz ile ne zaman ve ne şekilde iletişime geçtiler? Efendimiz onlar için neler söyledi? Tarih sahnesinde 650 yılı aşkındır adından söz ettiren bu millet Efendimizin gözünde nasıl bir yere sahipti? Tüm bu soruların işlendiği OTAĞ (Büyük Doğuş) adlı kitap Prof Dr. Ahmet Şimşirgil imzasını ta
12.75 TL. 17 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 23 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1